Klimatsmart transport

Intermodalitet

Intermodalitet och dess fördelar – Är intermodal transport hållbart?

Intermodalitet erbjuder en rad fördelar, inklusive minskad miljöpåverkan, förbättrad logistikeffektivitet och lägre transportkostnader. Intermodal transport är en fraktmetod där gods transporteras genom att kombinera flera olika transportslag, såsom järnväg, väg och sjöfart, inom en enda transportkedja. Denna metod bygger på att varje transportslag har unika fördelar, beroende på avstånd, kostnad, hastighet och miljöpåverkan. Det unika […]
Läs mer