Ögonsköljning

Hur sköljer man ögonen

Hur sköljer man ögonen | Skydda dina ögon i en nödsituation

I en nödsituation sköljer man ögonen genom att använda en ögondusch eller nöddusch. Duschen aktiveras och sedan sköljs ögonen med rikligt med vatten i minst 15 minuter med öppna ögonlock. Våra ögon är ömtåliga organ som lätt kan påverkas av farliga ämnen som kemikalier och partiklar. Vid olyckor där ögonen exponeras för sådana risker är […]
Läs mer

Nödduschar vid kontaminering – Hur används spolstationer?

Varför är nödduschar och ögonspolningsstationer viktiga? De första 10 till 15 sekunderna efter exponering för en farlig produkt, särskilt en frätande produkt, är avgörande. Att fördröja behandlingen, även bara några sekunder, kan bidra till en allvarlig skada. Nödduschar och ögonspolningsstationer ger omedelbar dekontaminering på plats. De tillåter arbetstagare att skölja bort farliga produkter som kan […]
Läs mer
Skölja ögonen med vatten

Skölja ögonen med vatten – Vikten av ögonsköljning på arbetsplatsen

Vikten av att snabbt kunna skölja ögonen med vatten vid kontakt med irriterande ämnen kan inte underskattas. Denna åtgärd är avgörande för att förebygga allvarliga och potentiellt bestående ögonskador. Ögonskador kan uppstå i många former, såsom kemikalieskador, eller genom exponering för damm och smuts. Att snabbt skölja ögonen med vatten vid dessa tillfällen kan vara […]
Läs mer