Transport

Intermodalitet

Intermodalitet och dess fördelar – Är intermodal transport hållbart?

Intermodalitet som koncept erbjuder en rad fördelar, inklusive minskad miljöpåverkan, förbättrad logistikeffektivitet och lägre transportkostnader. Intermodal transport är ett begrepp som beskriver en fraktmetod där gods transporteras genom att kombinera flera olika transportslag, såsom järnväg, väg och sjöfart, inom en enda transportkedja. Metoden bygger på varje transportmetods unika fördelar, beroende på avstånd, kostnad, hastighet och […]
Läs mer
Partigods

GUIDE: Så fungerar frakt av partigods och styckegods

Partigods och styckegods representerar två fundamentala kategorier av godsfrakt som är avgörande för effektiv logistik och distribution. Genom att förstå dessa transportmetoder och implementera moderna lösningar såsom samlastning och intermodal transport kan företag avsevärt förbättra sina leveranstider och minska fraktkostnader. Denna artikel förklarar vad partigods och styckegods är, utforskar deras tillämpningar och diskuterar hur företag […]
Läs mer
Hur långt kan man köra med punktering

Hur långt kan man köra med punktering? Så långt kommer du

Punkteringar är en oönskad del av bilkörningen som kan drabba alla typer av fordon. Att ha kunskap om hur man säkert hanterar en punktering och förstå hur långt man kan köra med ett punkterat däck är avgörande för både din säkerhet och fordonets skick. I denna artikel utforskar vi detaljer kring däcktyper, fordonstypens påverkan, underlagets […]
Läs mer
frakta container lastbil pris

Frakta container via lastbil – pris och riktlinjer för containerfrakt

När man står inför uppgiften att frakta en container via lastbil, är det av yttersta vikt att ha en grundläggande förståelse för de faktorer som påverkar transportens pris. Denna artikel ämnar att ge en djupgående insikt i de kostnader som är associerade med containertransport på väg, samt att jämföra detta transportmedel med alternativ såsom tågtransport. […]
Läs mer
Transport av traktor

Transport av traktor – Lösningar vid förflyttning av tunga fordon

Transport av en traktor – Det är viktigt att först säkerställa att traktorn är korrekt fastsatt på transportfordonet med lämpliga stroppar eller kedjor för att förhindra rörelse under färd. Kontrollera att traktorns vikt och dimensioner är inom gränserna för det valda transportfordonet och att du har nödvändiga tillstånd och tillstånd för att utföra transporten lagligt. […]
Läs mer