Säkerhet på arbetsplatsen

Ögondusch temperatur

Optimal temperatur för ögondusch

Att ha en helt funktionell ögondusch med rätt temperatur är väldigt viktigt när ögonspolning ska ske. Ögonduschar spelar en avgörande roll i att minska skador på ögonen vid kemiska olyckor eller andra nödsituationer. Den optimala temperaturen för ögonduschar är noga avvägd för att säkerställa både effektivitet och komfort för den skadade personen. I denna artikel […]
Läs mer